ปรับตั้ง Alignment

  • ปรับตั้ง Alignment
  • ปรับตั้ง Alignment
  • ปรับตั้ง Alignment

ความคลาดเคลื่อนของตำแหน่ง Alignment เป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องจักรลดประสิทธิภาพในการทำงานรวมไปถึงต้องหยุดเครื่องจักรเป็นเวลานานเพื่อซ่อมบำรุง แต่ด้วย CMM แบบเคลื่อนย้ายได้นี้ เช่น เครื่อง laser tracker และ FARO Arm สามารถช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้

Laser Tracker ของ FARO® เหมาะสมสำหรับงานหลายประเภท เช่น การปรับตำแหน่ง Alignment ของเครื่องจักร, การปรับแนวลูกกลิ้งและแท่นพิมพ์ การปรับแนวอุปกรณ์ jig/fixture หรือการปรับแนว Alignment CMM ซึ่งเป็นวิธีที่แม่นยำและรวดเร็ว ที่ทำให้ช่วงเวลาที่ต้องหยุดเครื่องจักรน้อยลง, เพิ่มคุณภาพ และยังใช้วิเคราะห์แนวโน้มความคลาดเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะที่เครื่องจักรทำงาน

และด้วยเครื่อง CMM แบบเคลื่อนย้ายได้ เช่น FaroArm® เป็นโซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุดในการปรับแนว Alignment บนเครื่องจักร สำหรับชิ้นงานขนาดเล็ก และยังสามารถทำงานร่วมกับเครื่อง laser Tracker ได้