การเตรียมสร้างฐานข้อมูล

  • การเตรียมสร้างฐานข้อมูล
  • การเตรียมสร้างฐานข้อมูล
  • การเตรียมสร้างฐานข้อมูล

งานสำรวจได้ใช้เทคโนโลยีการสแกน 3D เช่น Laser Scanner ของ FARO® ได้ทำให้ผู้ใช้งานได้รับ ข้อมูลการสแกน point cloud แบบละเอียด ซึ่งนำไปใช้สร้างโมเดล 3D สำหรับงานที่หลากหลาย รวมไปถึง การสร้างอาคารขึ้นใหม่จากข้อมูลเดิม เลย์เอาต์ของสถานที่ทำงาน และการนำเสนอข้อมูลที่ดีขึ้นด้วยภาพ 3D เสมือนจริง

ด้วยเวลาดำเนินการที่รวดเร็วในการสแกนอาคารและสภาพแวดล้อมทั้งหมด เครื่องสแกนเลเซอร์ 3D ของ FARO สามารถทำให้เกิดโมเดล CAD ที่มีพื้นผิวเต็มรูปแบบสำหรับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น การออกแบบสถาปัตยกรรม, วิศวกรรมโยธาฯ และการก่อสร้าง, การจัดการสถานที่ และโบราณสถาน ทั้งหมดจะได้รับประโยชน์จากโซลูชั่นของ FARO แบบ 3D นี้