การสร้างโมเดลข้อมูลอาคาร (BIM)

  • การสร้างโมเดลข้อมูลอาคาร (BIM)
  • การสร้างโมเดลข้อมูลอาคาร (BIM)

ด้วยโซลูชั่นการสร้างโมเดลข้อมูลอาคาร (BIM) จาก FARO ที่กำลังกลายเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ไม่ใชเรื่องน่าแปลกใจที่ FARO จะสร้างรูปแบบที่ทีมจะทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นและสื่อสารกันง่ายขึ้น เกิดการร่วมมือ และแก้ไขปัญหา ผลลัพธ์คือทำให้โครงการคุณภาพสูงถูกสร้างได้รวดเร็วขึ้นและในต้นทุนที่ต่ำลง

ด้วย 3D Laser Scanner ของ FARO สามารถช่วยในการออกแบบอาคารในทุกขั้นตอนของการก่อสร้าง ด้วยเครื่องมือสร้างโมเดล 3D นี่ คุณสามารถเปรียบเทียบสถานะของอาคาร 3D ปัจจุบันกับโมเดล CAD ได้ทุกเวลา ซึ่งเป็นกระบวนการควบคุมคุณภาพที่กำจัดการแก้งานที่มีค่าใช้จ่ายแพงและสิ้นเปลืองเวลา