การตรวจสอบขาเข้า

  • การตรวจสอบขาเข้า
  • การตรวจสอบขาเข้า
  • การตรวจสอบขาเข้า

สามารถตรวจสอบงานเบื้องต้นที่ได้รับจากผู้ผลิตชิ้นงาน ช่วยให้บริษัทสามารถกำหนดและรักษามาตรฐานคุณภาพที่เข้มงวดได้ กระบวนการการตรวจรับชิ้นงานขาเข้าจะมีผลช่วยป้องกันชิ้นส่วนบกพร่องก่อนไปสู่กระบวนการการประกอบ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขงานรวมไปถึงลดของเสียที่จะเกิดขึ้น

ด้วยการนำ CMM แบบเคลื่อนย้ายได้จาก FARO® เช่น FARO Arm ไปใช้ในกระบวนการ การตรวจรับชิ้นงาน ผู้ปฏิบัติงานจะมีการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในการประเมินว่าชิ้นงานนั้นตรงตามคุณสมบัติที่ได้ออกแบบไว้หรือไม่