การตรวจสอบชิ้นส่วนขนาดใหญ่

  • การตรวจสอบชิ้นส่วนขนาดใหญ่
  • การตรวจสอบชิ้นส่วนขนาดใหญ่

ในอุตสาหกรรมมากมาย เช่น อากาศยาน ยานยนต์ และการผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรกลหนัก การวัดชิ้นงานขนาดใหญ่เป็นสิ่งที่มีความต้องการคล้ายคลึงกัน เมื่อพิจารณาถึงงานที่มีขนาดใหญ่ของในแต่ละอุตสาหกรรม การวัดที่แม่นยำและเชื่อมโยงกันมีความจำเป็นในการคงจุดมุ่งหมายของการออกแบบและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการวัดในขนาดใหญ่อาจเป็นงานที่ยุ่งยากและช้า 

เครื่องมือตามหลักมาตรวิทยาในการตรวจสอบงานขนาดใหญ่ของ FARO เช่น Laser Tracker ทำให้กระบวนการตรวจสอบทั้งหมดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำการวัดที่แม่นยำในทุกขนาด เป็นไปอย่างรวดเร็ว โซลูชั่นเครื่องมือตามหลักมาตรวิทยาแบบเคลื่อนย้ายได้นี้ ให้ความแม่นยำระดับสูงสุดโดยมีความแปรผันจากผู้ใช้น้อยที่สุด ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขงาน รวมไปถึงลดของเสียที่จะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างมาก