การตรวจสอบแบบไม่สัมผัส

  • การตรวจสอบแบบไม่สัมผัส
  • การตรวจสอบแบบไม่สัมผัส
  • การตรวจสอบแบบไม่สัมผัส
  • การตรวจสอบแบบไม่สัมผัส
  • การตรวจสอบแบบไม่สัมผัส

สามารถเก็บค่าพื้นผิวชิ้นงานที่มีความยืดหยุ่น ซับซ้อน และไม่เป็นรูปทรงเรขาคณิต ให้เป็นข้อมูล point cloud ได้ด้วย FARO ScanArm® เลเซอร์สแกน ทำให้ผู้ใช้ทำการตรวจสอบ แบบ 3D โดยไม่ต้องสัมผัสชิ้นงานได้โดยง่าย

การสแกน 3D แบบไม่สัมผัสจาก FARO สามารถประยุกต์ใช้ตรวจสอบ ช่องว่างและความต่างระดับของพื้นผิว ซึ่งยากต่อการตรวจสอบด้วยวิธีการแบบสัมผัส การสแกนด้วยเลเซอร์เป็นวิธีการที่รวดเร็วกว่า ในการยืนยันรูปร่างและขนาดต่างๆได้ และสร้างรายงานที่ครอบคลุมและเข้าใจได้ง่ายกว่า เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการถัดไปได้ดีที่สุด