วิศวกรรมย้อนกลับ

  • วิศวกรรมย้อนกลับ
  • วิศวกรรมย้อนกลับ
  • วิศวกรรมย้อนกลับ

เป็นวิธีในการสร้างไฟล์ CAD ที่ขาดหายและอัพเดต หรือสร้างไฟล์ 3D เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูล วิศวกรรมย้อนกลับทำให้ผู้ใช้แปลงชิ้นงานเป็นไฟล์ดิจิตัลได้อย่างรวดเร็ว และสร้างโมเดล CAD ที่มีพื้นผิวเต็มรูปแบบเสมือนจริง ซึ่งสามารถใช้เพื่อผลิตใหม่อีกครั้งได้

ด้วยการใช้การเลเซอร์สแกน 3D แบบไม่สัมผัสจาก CMM ที่เคลื่อนย้ายได้ของ FARO และโซลูชั่นการสร้างไฟล์ 3D เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูล ผสานกระบวนการสร้างโมเดล 3D เข้าเป็นขั้นตอนเดียว โซลูชั่นการวัดแบบไม่สัมผัสของ FARO® เหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้กับงานวิศวกรรมย้อนกลับที่หลากหลาย รวมไปถึง การพัฒนา simulations เสมือนจริงภายในห้องโดยสารของรถยนต์, การสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมผลิตพลาสติก และการตรวจสอบรูปร่างของวัสดุ composite ในการประกอบอากาศยาน