การสร้างเครื่องมือในการผลิต (Tool Building & Setup)

  • การสร้างเครื่องมือในการผลิต (Tool Building & Setup)
  • การสร้างเครื่องมือในการผลิต (Tool Building & Setup)

การสร้างเครื่องมือในการผลิต (Tool Building) และแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปในอุตสาหกรรมยานยนต์, อากาศยาน และการต่อเรือจำเป็นต้องใช้ความแม่นยำและความสามารถในการทำซ้ำได้ในระดับสูง (repeatability) เครื่อง FARO Laser Tracker และ FaroArm® เป็น CMM แบบเคลื่อนย้ายได้ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในการวัดงานอย่างแม่นยำ ใช้ได้กับเครื่องมือการผลิตและแม่พิมพ์ เพื่อทำให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนได้รับการผลิตตามมาตรฐานสูงสุด ด้วยอุปกรณ์ทางมาตรวิทยาเหล่านี้ ผู้ผลิตยังสามารถระบุหรือคาดการณ์ความผิดพลาดได้ โดยการประเมินความสมบูรณ์ทั้งขนาด และความสามารถในการทำซ้ำ (repeatability) ของชิ้นงานที่ต้องการได้อีกด้วย