FARO® CAM2® Measure 10 - ซอฟท์แวร์การวัด 3D ที่สมบูรณ์แบบของคุณ

 • FARO® CAM2® Measure 10
  FARO® CAM2® Measure 10
 • FARO® CAM2® Measure 10
  FARO® CAM2® Measure 10
 • FARO® CAM2® Measure 10
  FARO® CAM2® Measure 10
 • FARO® CAM2® Measure 10
  FARO® CAM2® Measure 10
 • FARO® CAM2® Measure 10
  FARO® CAM2® Measure 10
 • FARO® CAM2® Measure 10
  FARO® CAM2® Measure 10
 • FARO® CAM2® Measure 10
  FARO® CAM2® Measure 10

CAM2® Measure 10 ของ FARO เป็นซอฟท์แวร์ทางมาตรวิทยาแบบครบวงจรสำหรับผู้ใช้ที่มองหาโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบหนึ่งเดียวสำหรับการวัดสัมผัสและการประยุกต์ใช้งานการสแกน 3D แบบไม่สัมผัสทั้งหมด เป็นซอฟท์แวร์ที่เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบไฟล์ CAD และแบบไม่มีไฟล์ CAD รวมทั้งการกำหนดขนาดและความคลาดเคลื่อนยินยอมทางเรขาคณิต (GD&T)

CAM2® Measure 10 มีการใช้ภาพเป็นแนวทางในการใช้งาน เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย และเชื่อมโยงค่า nominal กับให้เข้ากับ feature ต่างๆ, มี QuickTool และอินเตอร์เฟสให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้ง่าย ยิ่งกว่านั้น ซอฟท์แวร์ยังสามารถ import CAD data ขนาดใหญ่ได้

การดาวน์โหลดเอกสารทางเทคนิค