FARO® Cobalt Array Imager - การเชื่อมต่อเครื่องสแกนหลายเครื่องแบบไม่จำกัด

 • FARO® Cobalt Array Imager
  FARO® Cobalt Array Imager
 • FARO® Cobalt Array Imager
  FARO® Cobalt Array Imager
 • FARO® Cobalt Array Imager
  FARO® Cobalt Array Imager
 • FARO® Cobalt Array Imager
  FARO® Cobalt Array Imager
 • FARO® Cobalt Array Imager
  FARO® Cobalt Array Imager
 • FARO® Cobalt Array Imager
  FARO® Cobalt Array Imager
 • FARO® Cobalt Array Imager
  FARO® Cobalt Array Imager

FARO® Cobalt Array Imager เป็นเครื่องสแกนความละเอียดสูงแบบไม่สัมผัส metrology-grade ซึ่งสามารถเก็บค่าพิกัดได้นับล้านจุดในการวัดแบบ 3D โดยใช้เวลาไม่กี่วินาที Cobalt Array Imager ได้ถูกติดตั้ง on-board processors เป็นรุ่นแรกในตลาดสแกนเนอร์ ด้วยเซนเซอร์อัจฉริยะสามารถเชื่อมต่อกันได้หลายเครื่องซึ่งขยายพื้นที่การสแกนให้กว้าง เพื่อให้ได้การตรวจสอบที่รวดเร็ว, ครอบคลุม และเป็นแบบอัตโนมัติ มีผลให้ลดเวลาการสแกนได้เป็นอย่างมาก ผลลัพธ์ข้อมูลที่ได้จะแสดงผลแบบ go/no-go หรือแบบ color map ซึ่งง่ายต่อการทำความเข้าใจ

การประยุกต์ใช้งานรูปแบบต่างๆ

อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์, อากาศยาน, การขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องจักร, การผลิตชิ้นงานโลหะและการประกอบ สามารถใช้ FARO Cobalt Array Imager ในส่วนของ การตรวจสอบแบบไม่สัมผัส, การตรวจสอบในระหว่างกระบวนการ และการตรวจสอบในสายการผลิตแบบอัตโนมัติ เพื่อการวัดชิ้นส่วนที่รวดเร็วและแม่นยำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการตรวจสอบแบบสัมผัสไม่สามารถทำได้ ซึ่งสามารถนำไปสู่กระบวนการผลิตที่เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายลง ผ่านกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น

การดาวน์โหลดเอกสารทางเทคนิค