FARO® Design ScanArm® - ScanArm ความละเอียดสูงสำหรับวิศวกรรมย้อนกลับและการแปลงข้อมูลกลับเป็น CAD

 • FARO® Design ScanArm®
  FARO® Design ScanArm®
 • FARO® Design ScanArm®
  FARO® Design ScanArm®
 • FARO® Design ScanArm®
  FARO® Design ScanArm®
 • FARO® Design ScanArm®
  FARO® Design ScanArm®

FARO® Design ScanArm® เป็นโซลูชั่นการสแกน 3D แบบเคลื่อนย้ายได้ ที่ปรับแต่งมาสำหรับการสร้างโมเดล 3D, วิศวกรรมย้อนกลับ และการประยุกต์ใช้งานการออกแบบที่อาศัย CAD ตลอดทั้งกระบวนการการจัดการ product lifecycle management (PLM)

Design ScanArm เป็นโซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรที่อาจต้องการผลิตชิ้นส่วนโดยไม่มีโมเดล CAD ของชิ้นงาน, ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ในตลาดที่จำเป็นประกอบติดตั้งกับชิ้นส่วนอื่นอย่างแม่นยำ, วิศวกรรมย้อนกลับสำหรับชิ้นส่วนที่ใช้กันมานานและต้องการดีไซน์ใหม่ หรือสร้างทดแทน, สร้างคลังข้อมูลดิจิตัลเพื่อลดสินค้าคงคลังและค่าใช้จ่ายด้านคลังสินค้า, ออกแบบใหม่ให้สวยงามตามความพอใจ, ใช้สแกนชิ้นงานที่มีผิวซับซ้อน, หรือใช้ไปสร้างชิ้นงานต้นแบบอย่างรวดเร็ว

การดาวน์โหลดเอกสารทางเทคนิค