FARO® Gage - CMM แบบเคลื่อนย้ายได้ ที่รวดเร็ว ใช้ง่าย และแม่นยำ

 • FARO® Gage
  FARO® Gage
 • FARO® Gage
  FARO® Gage
 • FARO® Gage
  FARO® Gage
 • FARO® Gage
  FARO® Gage

FARO Gage เป็นแขนวัดงาน 3D ที่แม่นยำสำหรับชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็ก ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ CMM แบบเคลื่อนย้ายได้ หลุดพ้นข้อจำกัดที่ต้องพึ่งพา CMM แบบเดิมที่ยึดอยู่กับที่ ซึ่งมีราคาแพงและใช้งานได้ยาก FARO Gage ให้ความแม่นยำสูง เพื่อความสอดคล้องกับความต้องการในการวัด, ลดเวลาในการตรวจสอบ และสร้างรายงานผลการวัดได้อัตโนมัติ Gage ถูกสร้างมาสำหรับงาน shop floor โดยเฉพาะ ซึ่งสามารถติดตั้งได้ในเวลาไม่กี่วินาที และทำให้ใครก็สามารถใช้งานเพื่อวัดชิ้นส่วนหรือตรวจสอบการประกอบได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว และแม่นยำ

การประยุกต์ใช้งานรูปแบบต่างๆ

Gage ของ FARO เหมาะสมที่สุดสำหรับงานควบคุมคุณภาพ รวมถึง GD&T (การกำหนดขนาดและความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ทางเรขาคณิต) และการส่งออกเป็น SPC (การควบคุมกระบวนการทางสถิติ) สามารถใช้ในงานอื่น ๆ เช่น การตรวจสอบของชิ้นแรก การตรวจสอบ 3D ของการประกอบโครงของรถยนต์ หรือการวิเคราะห์ขนาดของเครื่องมือที่ประกอบขึ้นจากหลายชิ้นส่วน ใช้แทนเครื่องมือวัดแบบดั้งเดิม เช่น calipers, height gauges หรือ micrometers และด้วยซอฟท์แวร์ทางมาตรวัดวิทยาจะช่วยคุณสร้างชุดคำสั่งการวัดที่สร้างได้เองสำหรับการวัดชิ้นงานซ้ำๆ ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ CMM แบบเคลื่อนย้ายได้นี้จาก FARO

การดาวน์โหลดเอกสารทางเทคนิค